Organy spółdzielni

Skład Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Rady Elżbieta Tomas
Zastępca Przewodniczącej Rady Jolanta Lubińska
Sekretarz Rady Tadeusz Truty
Członek Rady Tomasz Kluk
Członek Rady Robert Kropornicki
Członek Rady Andrzej Kott
Członek Rady Antoni Wójtowicz

Skład Zarządu

Prezes Zarządu Jerzy Naczk
Zastępca Prezesa - Główny Księgowy Zofia Postupolska
Zastępca Prezesa Agnieszka Wilczyńska


Dyrektor Techniczny
tel. 574 005 525
dyr.techniczny@smjadwizyn.pila.pl
Tomasz Kamiński
Kierownik ds. Administracji Osiedli
tel. 574 005 595
W dni robocze od godz. 6:00 do godz. 14:00
administracja@smjadwizyn.pila.pl
Agnieszka Napiórkowska-Pawelec