Spółdzielnia Mieszkaniowa Jadwiżyn

Historia spółdzielni

1 czerwca 1981

Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pile w oparciu o program rozwoju sieci spółdzielni w województwie pilskim zatwierdzony przez władze województwa i miasta Piły wydaje wskazania lokalizacyjne na realizację inwestycji obejmujące osiedla Powstańców Wlkp. i Jadwiżyn I. Program na lata 1981-1983 obejmował wybudowanie 818 mieszkań o pow. użytkowej 41369 m kw. oraz lokali handlowo-usługowych 4570 m kw. i lokali dla potrzeb Spółdzielni 1563 m kw.
Do ww. programu Rada Nadzorcza Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wniosła sprzeciw dotyczący osiedla Powstańców Wlkp.
Inwestycje rozpoczęliśmy więc od osiedla Jadwiżyn I.

4 czerwca 1981

Odbyło się Walne Założycielskie Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej “Jadwiżyn” w Pile.

Założycielami Spółdzielni byli:

1. Giełczyk Maria 2. Gumny Mieczysław
3. Karbowiak Anna 4. Knitter Krystyna
5. Kopczyński Zygmunt 6. Kordowski Stefan
7. Kurcin Józef 8. Krawczonek Witold
9. Mejer Gabriela 10. Motyka Władysława
11. Nowak Józef 12. Nowak Ryszard
13. Pawlak Krystyna 14. Wiernicki Waldemar
15. Wilczyński Wiesław 16. Wójtowicz Antoni
17. Wieczorek Tadeusz 18. Zywert Eugeniusz

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków stanowili:

1. Pawlak Krystyna Przewodnicząca
2. Zywert Eugeniusz Sekretarz
3. Knitter Krystyna Asesor
4. Krawczonek Witold Asesor

Walne Zgromadzenie zatwierdziło 5 uchwał, a mianowicie:
1. Statut Spółdzielni
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia
3. Plan Działalności Spółdzielni
4. Upoważnienie Zarządu Spółdzielni do zaciągnięcia zobowiązań na realizację I zadania inwestycyjnego (174 664 000zł)
5. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni

Wybrano Radę Nadzorczą, która ukonstytuowała się następująco:

1. Zywert Eugeniusz Przewodniczący
2. Wiernicki Waldemar Zastępca przewodniczącego
3. Knitter Krystyna Sekretarz
4. Giełczyk Maria Członek
5. Gumny Mieczysław Członek
6. Kordowski Stefan Członek
7. Nowak Ryszard Członek
8. Pawlak Krystyna Członek
9. Wilczyński Wiesław Członek

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru Zarządu w składzie:

1. Kurcin Józef Prezes Zarządu
2. Wieczorek Tadeusz Zastępca Prezesa
3. Wójtowicz Antoni Zastępca Prezesa

17 czerwca 1981

Sąd Rejonowy w Pile w osobie sędziego Prezesa SR Zdzisława Steltera postanowił wpisać do rejestru dział A Rs 212 (Rep. S 55/81) Spółdzielnię Mieszkaniową “Jadwiżyn” z siedzibą w Pile, określając jednocześnie:
1. Przedmiot działalności i teren działalności.
2. Wysokość udziałów, sposób ich wnoszenia i zwrotu.
3. Imiona i nazwiska Członków Zarządu.
4. Statut Spółdzielni.

Czerwiec 1981

Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację osiedla mieszkaniowego przy ul. Łącznej

1982

W listopadzie tego roku oddano do użytku członkom pierwszy budynek przy ul. Łącznej 17. Budynek ten uzyskał tytuł Domu z “Jedynką” w konkursie Gazety Poznańskiej i Ministerstwa Budownictwa.

W grudniu tego roku oddano do użytku drugi budynek przy ul. Łącznej 19, razem w tym roku oddano 45 mieszkań.

1982-1984

Trwa realizacja osiedla mieszkaniowego przy ul. Łącznej.
W czerwcu 1984 oddano do użytku ostatni budynek mieszkalny na tym osiedlu przy ul. Łącznej 21.
Łącznie na tym osiedlu przekazaliśmy do użytku 380 mieszkań w tym 3 domy z “Jedynką”

W 1983 roku Spółdzielnia uzyskała tereny pod nowe osiedle przy ul. Królowej Jadwigi w Pile.
W 1984 roku oddano trzy pierwsze budynki mieszkalne na osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi 1, 4 ,3 i 5. Budynki 3 i 5 uzyskały miano domów z “Jedynką”.

1985-1987

W sierpniu 1985 roku przy ul. Łącznej oddano do użytku budynek administracyjny, klub “Jagiellonka” oraz zaplecze warsztatowo-magazynowe. Tym samym stworzono właściwe warunki pracy dla całej załogi oraz obsługi jej członków.

W marcu 1987 roku na osiedlu “Jadwiżyn I” Przekazaliśmy do eksploatacji budynek handlowo-usługowy z apteką, przychodnią zdrowia oraz 67 garaży.

W tych latach równolegle trwa realizacja osiedla przy ul. Królowej Jadwigi – ostatni budynek na tym osiedlu oddano w czerwcu 1987 roku przy ulicy Królowej Jadwigi 25.
Łącznie osiedle to posiada 428 mieszkań. Wybudowano również 36 boksów garażowych.

W roku 1987 zakupiono tereny pod budowę następnego osiedla Staszyce.

1988-1989

W 1988 roku rozpoczęto realizację osiedla na Staszycach.
W marcu 1989 roku oddano do użytku pierwszy budynek przy ul. Rogozińskiej 33-43, a w październiku tego roku przy ul. Rogozińskiej 19-31.

Wojewódzka Inauguracja roku szkolnego w 1989 roku odbyła się na “Jadwiżynie” w nowo wybudowanej Szkole nr 11.
Inwestorem największej szkoły podstawowej w Pile była Spółdzielnia Mieszkaniowa “Jadwiżyn”. Wybudowanie szkoły znacznie poprawiło warunki nauczania dzieci i młodzieży osiedla Jadwiżyn.

1990-1993

W lipcu 1990 roku zakończono realizację I etapu osiedla Staszyce przy ul. Rogozińskiej. Łącznie oddano 5 budynków o 254 mieszkaniach. Jednocześnie w 1990 roku rozpoczęto realizację II etapu Staszyc – tj. ul. Zamenhofa.
W latach 1991 – 1993 oddano 5 budynków mieszkalnych o 221 mieszkaniach.
W 1992 roku oddano także 18 domków jednorodzinnych i 20 garaży na skarpie oddzielającej oba osiedla.

W 1991 roku Spółdzielnia oddała do użytku Przedszkole na osiedlu Jadwiżyn C.

W 1992 roku Przekazaliśmy członkom 126 garaży na Jadwiżynie C.
W tym samym roku rozpoczęto również budowę zespołu domów jednorodzinnych na skarpie osiedla Jadwiżyn, składającego się z 19 domków oraz zespołu mieszkalno-usługowego przy ul. Śniadeckich.

1994-1996

W tych latach na Jadwiżynie C realizowano wyłączenie budownictwo jednorodzinne.

1996-1997

w 1996 roku Spółdzielnia uzyskała nowe tereny pod budownictwo wielorodzinne na osiedlu Zielona Dolina.
W 1997 roku oddano na tym osiedlu do użytku dwa pierwsze budynki mieszkalne przy ul. Ukrytej i Przedniej – łącznie 39 mieszkań i 14 garaży w piwnicach.
Od tego roku Spółdzielnia realizuje wyłącznie budownictwo mieszkaniowe za środki własne członków.

1998

W celu kontynuowania budownictwa mieszkaniowego, otrzymaliśmy z Urzędu Miasta w wieczyste użytkowanie tereny na osiedlu Koszyce.
Pierwsze dwa budynki przy ulicy Kasztelańskiej 10 i Wenedów 9-11 o 47 mieszkaniach przekazano do eksploatacji w 1998 roku. W tym też roku w sierpniu, przekazano do użytku również budynek mieszkalny przy ulicy Dąbrowskiego 75 o 19 mieszkaniach i 14 garażach w piwnicy.

1998-1999

Spółdzielnia rozpoczęła realizację nowego osiedla – Koszyce.
Pierwsze efekty przekazano do użytku przy ulicy Kasztelańskiej 10 i Wenedów 9-11 – łącznie 47 mieszkań.
W 1999 roku przekazano do użytku 61 mieszkań przy ulicy Wenedów, Kasztelańskiej i Rycerskiej.

W 1999 roku zakupiliśmy od Energetyki Poznańskiej teren pod realizację następnego budynku przy ulicy Nowej.

2000

Oddano do użytku pozostałe 72 mieszkania w Budynkach przy ul. Wenedów, Rycerskiej, Kazimierza Wielkiego.

2001-2005

Zakończono realizację osiedla Koszyce.
Oddano do użytkowania garaż podziemny z 75 miejscami postojowymi i 13 lokali użytkowych.

2003

Zakończono realizację budynku przy ulicy Nowej – łącznie 29 mieszkań i 13 garaży w piwnicach.

2005

Rozpoczęto nową budowę przy ulicy Nowej – 29 mieszkań i 20 garaży.

2007

Zakończono budowę budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4-10 – 30 mieszkań i 20 garaży.

2009

Oddano do użytkowania dwa budynki mieszkalne na oś Koszyce.
Przy ul. Kazimierza Wielkiego 26-28 – 13 mieszkań i 13 garaży.
Przy ul. Poprzecznej 10-12 – 21 mieszkań i 11 garaży.

Warto przeczytać

Uruchomienie systemu EBOK

Spółdzielnia mieszkaniowa uruchomiła dostęp do elektronicznego biura obsługi mieszkańca.

Informacje na temat systemu można uzyskać poniżej:
E-bok konto czynszowe mieszkańca

Segregacja śmieci

Co powinieneś wiedzieć?

Od 1 lipca 2013 r. roku obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wynika to ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). Od tego dnia to właśnie gmina, a nie jak było to w przeszłości – wybrane przez Państwa firmy zajmujące się wywozem śmieci, ma obowiązek zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W Pile w tym celu zawiązał się Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”

Dodatki mieszkaniowe

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

Tytuł prawny
O dodatek mogą się ubiegać osoby:
1. Wynajmujące mieszkanie,
2. Posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie),
3. Właściciele mieszkania lub budynku,
4. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodowe
W przypadku osób mieszkających samotnie – średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal – dochód na 1 osobę w domu musi być niższy niż 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2016 r. najniższa emerytura wynosi 882,56zł brutto). Tak więc, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1544,48, a rodzina 1103,20 zł na osobę.

Jeżeli dochód jest trochę wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku. O ile kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek będzie przysługiwał, ale będzie obniżony o kwotę różnicy między dochodem a dodatkiem.

Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.

W przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania,
 • po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że np. składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek są wliczane do dochodu.
Jakich dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej.
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Dochód z gospodarstwa rolnego
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów (w hektarach przeliczeniowych) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kryterium powierzchniowe
Kryterium to odnosi się do powierzchni lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób.

Przepisy określają tzw. normatywną powierzchnię mieszkania, ale dopuszczają też możliwość przekroczenia tej powierzchni, ale nie więcej niż o:

 • 30%, albo
 • 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (to oznacza stosunkowo bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Poniższa tabela pokazuje kryteria powierzchniowe wraz z dopuszczalnymi przekroczeniami:

Liczba osób w gospodarstwie domowym Normatywna powierzchnia mieszkania Zwiększona powierzchni nie przekraczająca 30% powierzchni normatywnej

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50% powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu)

1 35m2 45,50m2 52,50m2
2 40m2 52m2 60m2
3 45m2 58,50m2 67,50m2
4 55m2 71,50m2 82,50m2
5 65m2 84,50m2 97,50m2
6 70m2 91m2 105m2

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.

Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna dopuszczalna powierzchni zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w orzeczeniu o niepełnosprawności ma zapis o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Wydatki uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego
Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.

W zależności od typu mieszkania brane są pod uwagę przykładowe wydatki:
czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu (mieszkania komunalne, wynajmowane),
opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale (mieszkania spółdzielcze),
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy (mieszkania własnościowe),
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego), opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych i inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.

Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczanie do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Uwaga! Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się taką wysokość opłat, jakie obowiązywałyby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Link: Dodatki Mieszkaniowe